اعتیاد جوانان، فرجام همنشینی با دوستان فاسد، اختلاف های خانوادگی، فقر، فرار، اعتیاد
51 بازدید
ناشر: شهید فهمیده
نقش: نویسنده
شابک: 964-7400-14-4
سال نشر: 1381
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در بخش نخست کتاب با عنوان :اعتیاد علل زمینه پیامدهای و راه های پیشگیری انواع اعتیاد فرایند اعتیاد و تشخیص معتاد بررسی می شود و در بخش دوم )مجموعه ماجراهای واقعی از زندگی پسران و دختران( 18 داستان گنجانده شده که با تحلیل اسیب شناسی اجتماعی و روان شناسی رابطه های شخصیت ها همراه است .