کلیدهای طلایی خوب زیستن و رسیدن به هدف: زیباترین رهنمودها و دستورالعملهای بزرگان جهان
53 بازدید
ناشر: شهاب الدین
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-8346-89-3
سال نشر: 1386
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب متضمن کلمات قصاری در باب خوب زندگی کردن رسیدن به هدف موفق در زندگی است که با موضوعات مختلف و به ترتیب حروف الفبا تدوین گردیده است. برای مثال: عشق تاج زندگانی و سعادت جاودانی است/ گوته .