فرجام گناه همراه با داستانهای مستند و عبرت انگیز
49 بازدید
ناشر: منشور وحی
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-8414-99-8
سال نشر: 1388
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بررسی اثار سوء دنیوی و اخروی (گناهان) از دیدگاه قران و روایات است. در این اثر سعی شده است در قالب ایه روایت و نقل داستان الودگی های معنوی که گناه در وجود انسان ها ایجاد می کند مورد بحث قرار گرفته و تاثیر گناهان در کیفر زودرس سلب توفیق و گرفتاری های مختلف دنیوی و اخروی تبیین گردد و اثار و برکات توبه بیان شود. در این روایات و حکایات اثار گناه در کوتاه کردن عمر کم کردن روزی و نعمت های الهی عدم استجابت دعاها عوامل و شرایط توبه و استغفار حقیقی و راه های جبران گناهان منعکس گردیده است.