راهنمای تبلیغ: نکات مهم وکاربردی در تبلیغ سخنرانی و مداحی
56 بازدید
ناشر: طاووس بهشت
نقش: نویسنده
شابک: 964-5762-23-5
سال نشر: 1380
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
راهنمای تبلیغ ویژه مبلغان و مداحان مذهبی نگارش یافته است .نگارنده در فصل نخست :نکات مهم و کاربردی در تبلیغ را ذیل موضوعاتی از این دست تشریح می کند :اهداف تبلیغ ویژگی های فردی و اجتماعی مبلغ اخلاص مبلغ سعدی صدر خلوص سخن نظم زندگی و عبادت مبلغ .در فصل دوم نکات مهم و کاربردی در سخنرانی بیان می شود که از ان جمله عبارت اند از :اماده سازی و تنظیم محتوای سخنرانی چگونگی اغاز سخنرانی شیوه بیان و چگونگی پایان دادن به سخنان .در فصل پایانی نیز توصیه هایی برای مداحان فراهم امده است .