مومن و وسعت روزی کلیدهای طلایی عمل به دستورات دینی و کسب روزی حلال
53 بازدید
ناشر: منشوروحی
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-8414-96-7
سال نشر: 1388
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بررسی راه های کسب (روزی حلال) با استفاده از روایات است. در نوشتار حاضر نویسنده ضمن بیان ویژگی های مومنان از جمله رعایت تقوی و حلال و حرام عبادت و بندگی خداوند تلاش برای معیشت و بدست اوردن رزق و روزی حلال و ابادانی دنیا پرهیز از اسراف و ولخرجی و اداب و معاشرت صحیح با مردم راهکارهای کسب روزی حلال و نجات از فقر و تنگدستی را با استفاده از اموزه های روایی تبیین کرده است. نویسنده استغفار انگشتر زمرد در دست کردن مداومت بر بعضی از اذکار وارد شده از معصومین (ع) در زمینه جلب روزی انجام برخی از امور عبادی مانند: نماز شب خواندن برخی از دعاها خوشرویی با خانواده استفاده از گلاب و مالیدن ان بر سر و صورت و... را از جمله عوامل کسب روزی حلال در روایات شمرده و عوامل فقر را نیز در روایات جستجو نموده است.